Hvis du tenker på å besøke Norge for å gamble, er det et par ting du bør vite. Før du begynner å spille, må du forstå lovene rundt gambling i Norge. For eksempel er spilleautomatindustrien ikke særlig godt regulert og den vokser for raskt. I 2003 hevdet forsvarserklæringen at spilleautomater nesten helt og holdent var ansvarlig for det høye antallet problemgamblere i Norge. I 2005 hadde antallet spillere med problemer i Norge steget til rundt 71 000. I 2003 begynte lovgivere å utarbeide en ny lov, men selskapene som produserer spilleautomater er ofte knyttet til veldedige organisasjoner. Dette ble ikke løst før i 2007, og de nye spilleautomatlovene ble omarbeidet. De interaktive videoterminalene var ment å erstatte spilleautomatene.

Norsk Tipping

Mens Norge er en populær gamblingdestinasjon, er det et par ting du hvor mange kort i kortstokk bør vite om Norsk Tipping og reglene. Den norske gamblingtilsynet har bedt Norsk Tipping om å innføre tapsgrenser på enkelte spill og å begrense antall nettkasinospill. Disse endringene ble gjort etter selskapets nylige rekordhøye kundetall og omsetning. Selv om det er for tidlig å vite om disse endringene vil bidra til at norsktipping øker inntektene, er det forventet at dette regelverket vil holde spillerne trygge og oppmuntre flere til å spille.

Først er det viktig å merke seg at Norsk Tipping er fast bestemt på å heksejakte nordmenn som besøker utenlandske kasinoer og spiller i disse kasinoene. De skylder billig på spilleavhengighet, men alle med innsikt vet at dette er et billig argument. Dersom Norsk Tipping måtte konkurrere med utenlandske spillselskaper, ville det trolig gått konkurs og blitt svartelistet av uavhengige spillkontrollorganer. Derfor er det viktig at de følger reglene når de spiller i Norge.

Forstanderskapet har ansvar for å regulere pengespillmarkedet i Norge. De fører tilsyn med driften av Norsk Tipping og er ansvarlige for den endelige avgjørelsen om hvem som kan tilby pengespill i Norge. I tillegg beskytter de spilleavhengige, som er et økende problem i Norge. Derfor tillater de ikke individuelle lotterier i landet. Og på grunn av disse reglene er gambling regulert i landet, noe som er en god ting for forbrukerne.

Norsk Tipping har hundrevis av spillesteder i Norge med Multix og Belgo terminaler. Imidlertid annonserer de ikke kasinospillene sine. På grunn av dette bekymrer Norsk Tipping at pengespillmarkedet i Norge flommer over av uregulerte aktører. De uregulerte operatørene har ingen tapsgrense for spillene sine, noe som kan gjøre folk mer utsatt for problemspill. Spilletilsynet har innført et nytt lovforslag i landet som skal gjøre nettspill lovlig i Norge.

Norsk Tipping tilbyr nettspill til norske statsborgere. Det er et statseid selskap, og myndighetene fører tilsyn med begge deler. Norsk Tipping har også strenge regler for pengespill. Spillere må være 18 år for å spille. Du kan også sette spill på hesteveddeløp gjennom Norsk Rikstoto, et statlig selskap. Regjeringen eier Tipping og vil ikke at noen andre skal ta deres virksomhet.

Norsk Rikstoto

Nordmenn er kjent for å være svært strenge når det kommer til pengespill, men gambling på hesteveddeløp ble legalisert i 1927. Den eneste juridiske enheten som kan opptre som bookmaker er Norske Rikstoto. Mens Norges gamblinglover ikke er veldig liberale, er det noen ting du kan gjøre for å sikre at du har det bra mens du satser på hesteveddeløp. Les videre for å finne ut hvordan du spiller ansvarlig og sørger for at opplevelsen din blir minneverdig.

Spilltilbudet på Norske Rikstoto er svært attraktivt. Spillerne belønnes i henhold til deres prestasjoner i spillet. Dette gjør det mer attraktivt for travsport og bade spillere. Norge har sitt eget regelverk når det gjelder søl. For eksempel må uregistrert selskapene dekke alt utslipp. Til tross for at spilltilbudet er svært attraktivt, er det ikke nok å være et godt. Spilltilbudet skal være attraktivt for skuespiller, travsporter og badespillere.

Norske Rikstoto er organisert av Det Norske Travselskap, en bransjeforening av norske borgere. Medlemmene er eiere av Norske Rikstoto, Norges Hesteveddeløpsforbund og Norsk Jockeyklub. Enten du er en seriøs hesteveddeløper, en uformell fan, eller bare ser etter en god tid, er det noe for enhver smak.

Norges kulturminister har fattet stor interesse for ansvarlig spillpolitikk og har bestemt at Norsk Rikstoto bør opprettholde sitt spillemonopol på hesteveddeløp etter 2021. Oslo Economics spår imidlertid at markedet vil bli mye mer konkurransedyktig etter at kasinomonopolet utløper og har anbefalt at Tipping fusjonerer med kasinoet. Ved å slå sammen de to selskapene vil det nye lovverket gi begge selskapene mulighet til å konkurrere i markedet.

Norsk Rikstoto er den uavhengige stiftelsen som fører tilsyn med veddemål på dyreløp i Norge. Det styres av staten og er ansvarlig for en rekke ting, inkludert veddeløpsbaner, stambøker og sportsbegivenheter. Det er også ansvarlig for videreutvikling av hesteveddeløpsbransjen. Denne artikkelen ble først publisert i 2007.

Non-profit organisasjoner

Det norske lotterimarkedet ble nylig omregulert, og åpnet for veldedige lotterier innenfor visse rammer. Denne avgjørelsen kom fra en juridisk tvist som sentrerte seg rundt et kontroversielt lisensieringssystem. I henhold til EØS-avtalen er fri bevegelse av tjenester beskyttet etter art. 36. Enhver begrensning av fri bevegelse må derfor stå i forhold til landets pengespillpolitikk og må ikke diskriminere mellom nasjonaliteter. Videre er den årlige omsetningen av en ny lotterilisens begrenset til 300 millioner NOK (+-30 millioner EUR) per år.

Før en organisasjon kan tilby et lotteri, må den først anskaffe en lotterilisens. Ideelle organisasjoner må søke om lotterilisens hos Lotteritilsynet dersom organisasjonen ønsker å tilby forhånds- og ettertegnede lotterier. De må også registrere organisasjonen sin i Norwegian Central Coordinating Register of Legal Entities, som tilsvarer USAs Central Coordinating Register. I tillegg må organisasjoner som ønsker å tilby pengespill på norske skip søke om lotterikonsesjon.

Siden den norske regjeringen innså de store tapene fra den illegale gamblingindustrien, vedtok den ny lovgivning som begrenser disse aktivitetene. Mens mange spill anses å være gambling, må et casino i Norge tilby et alternativ for de som ikke ønsker å gamble. I tillegg må gamblingbransjen yte tjenester på norsk språk, ansette norsktalende talspersoner, og akseptere norske kroner (NOK) som primær betalingsform.

I Norge er det to hovedformer for pengespill: private pokerspill og lotteribasarer. Private pokerspill holdes i private hjem, har ikke en profesjonell eller organisert karakter, og involverer mindre enn 10 deltakere. Disse spillene holdes innenfor en sosial krets, mens lotteribasarer er begrenset til private hjem. Det selges ikke lodd før arrangementet, og prisen på hvert lodd er ikke mer enn 5 kr.

Lotteritilsynet regulerer statlige og private aktører og har ansvar for å utstede lisenser for pengespillvirksomhet. Myndigheten har makt til å ilegge sanksjoner mot organisasjoner som bryter gamblinglovene. Imidlertid gir regjeringen også et begrenset antall lisenser til private organisasjoner for å organisere private lotterier, pokerspill og bingoaktiviteter. Ved rettstvist kan norsk spillemyndighet saksøkes for brudd på dette regelverket.

Problemer med gambling

Nordmenn har relativt lav forekomst av spilleproblemer. Universitetet i Bergen anslår at om lag 55 000 mennesker i Norge har et spilleproblem. Dette er et hopp på to prosent fra forrige studie. Problemspillere har en tendens til å spille på spilleautomater, mens ikke-problemspillere har en tendens til å bruke lodd. Men selv disse tallene kan være misvisende, da antallet norske problemspillere fortsatt er lite. Studien bør uansett betraktes som en nyttig indikator på spilleproblemet i Norge.

I følge den norske pengespillundersøkelsen var forekomsten av spilleavhengighet lavest blant deltakere i alderen femten til syttifire år. Den lave prevalensen kan skyldes utvalgsskjevhet eller knapphet på sosiale arenaer. Videre forskning bør fokusere på sosiale aspekter ved gambling. Til nå har det vært lite kjent om utbredelsen av spilleavhengighet blant nordmenn. Men det er verdt å studere for nordmenn er ikke alene. Det er viktig å huske på at pengespill ikke bare rammer nordmenn, men mennesker over hele verden.

I tillegg har norske casinoer blitt tvunget til å implementere teknologi designet for å oppmuntre spillere til å slutte å spille før de når grensen. Denne teknologien ligner på forhånds-forpliktelsesstrategien brukt av australske tippere. Den norske gamblingoperatøren, Norsk Tipping, ga det globale markedsundersøkelsesfirmaet Synovate i oppdrag å undersøke utbredelsen av problemgamling i Norge. I en studie av tre tusen norske gamblere fant Synovate at 1,3 % av utvalget ble ansett som en problemgamler.

Medietilsynet vil også få større makt til å begrense nettbasert annonsering av gamblingnettsteder. I henhold til denne nye loven har Medietilsynet makt til å pålegge internettleverandører å blokkere annonser fra utenlandske online gamblingselskaper. På sikt vil dette kunne redusere forekomsten av spilleproblemer i Norge. Det er fortsatt mye mer å gjøre. Foreløpig vil imidlertid det norske pengespillmarkedet forbli som det er. I mellomtiden bør regjeringen fokusere på å regulere hele markedet. Den norske regjeringen bør frata Norsk Tipping monopolrettighetene og endre lovverket slik at flere operatører kan operere i landet.

En annen viktig forskning innen problemspill er utført av Universitetet i Bergen. Den har som mål å analysere omfanget av spilleproblemer i Norge og utviklingen. Den vil presentere funnene fra studien i juni 2020. Hovedformålet er å spore trendene i gamblingatferd og vurdere dens effekter på samfunnet. Forskerteamet håper at resultatene vil hjelpe folk til å forstå risikonivået og finne løsninger på problemene deres. Det er viktig å forstå årsakene til problemspilling for å sikre at Norge forblir et trygt sted for de som er i gamblingbransjen.

Menü